top of page
L183-Logo.png

Asante kwa Mfadhili wetu Anayeongoza  Mpango wa 2021!

977490_516680435035972_578309266_o.jpg

mradi wa Montessori vijijini 

Kufanya Tofauti

TOBFC inashirikiana na serikali za mitaa na wilaya kuleta elimu bora, kwa watoto wa jamii za vijijini.

 

TOBFC imeanzisha Shule 30 za chekechea  mfumo wa  Montessori (kila moja "Darasa la Casa") na imekamilisha ujenzi wa majengo 17 ya shule ya Montessori, kwa ajili ya watoto ambao vinginevyo hawangekuwa na elimu "rasmi". Zaidi ya watoto 2,000 kwa sasa wameandikishwa katika Shule ya Chekechea ya Montessori katika shule hizi. Tunazipatia shule zetu kila mwaka nyenzo mpya kwa ajili ya Madarasa yao ya Casa na mafunzo ya kitaalam kwa Watanzania wanaofundisha katika shule hizi. Aidha, TOBFC inatekeleza mpango wa afya kwa watoto waliosajiliwa shuleni ikiwa ni pamoja na unawaji mikono, dawa za  minyoo na kampeni za kuzuia mapunye.

 

Mpango wetu wa Montessori ni wa kipekee kwani unashirikiana na kila jamii ili kukuza uwekezaji na usaidizi wa jamii, na kuhakikisha mafanikio yake. Ili kuwa na shule iliyojengwa katika jamii  yao, viongozi wa jamii lazima wafike TOBFC na kutuma ombi la mpango wa Montessori. Jamii lazima itoe muundo wa awali na/au ardhi ambapo TOBFC inaweza kujenga shule. Hilo likishaanzishwa, jamii inawajibika kuweka pamoja kamati ya shule kutoka kwa washiriki. Kamati hiyo inamchagua mwalimu na kuamua ni mchango gani wa jamii kwa ajili ya  mshahara wa mwalimu (1000-3000TSH/kwa kila familia). Aidha, jamii huchangia katika ujenzi wa shule, kama vile kushiriki katika ujenzi au kufanya kazi ili kutoa vifaa vya ujenzi. TOBFC inagharamia gharama zingine zote za ziada zinazohusiana na shule, ikijumuisha posho kwa mwalimu, fanicha na vifaa vya kujifunzia vya Madarasa ya Casa.

 

Walimu wetu wa Montessori wanapata mafunzo yanayoendelea, yakiwemo mafunzo ya kila mwaka ya siku 15 yanayoandaliwa na TOBFC katika jamii ya Utengule-Usangu. Mnamo 2017, wafanyakazi wetu wawili walianza Mpango wa AMI Montessori Diploma jijini Dar-es-Salaam kwa ufadhili kamili wa masomo uliotolewa na Arthur Waser Foundation. Kupitia Mpango wa Ufikiaji wa Montessori wa TOBFC, Shirika la Msaada linaweza kuhamasisha wazazi na jamii kuhusu thamani ya elimu na kuwafahamisha wazazi kuhusu mada za afya zinazoweza kuokoa maisha.

 

Ujenzi wa Darasa la Montessori Casa Uliokamilika:

1.      Gomoshelo

2.      Azimio-Mswiswi

3.      Azimio-Mapula

4.      Vaughan Wambilo

5.      V-Shule Utengule

6.      Filomena na Azeglio Bevilacqua Simike-Mapula

7.      LiUNA 183 Ihanga

8.      AMS-Magurula

9.      Tunakujali Tanzania Mwika

10.  Tunakujali Tansania Lyanang'we

11.  Walker Foundation Ugomtwa

12.  M-Mwashota Montessori

13.  Uganda

14.  M- Shule Mwshota MSK

15.  Tunakujali Mbwawa

16.  K- Lyankunda Montessori MSK

17.  Tunakujali Tanzania Nganga

bottom of page